จังหวัดชลบุรีจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในวันอาสาฬหบูชา ประจำปี 2562 ในวันอังคารที่ 16 กรกฎาคม 2562 ณ บริเวรหอพระพุทธสิหิงค์ฯ ประกอบด้วยการแสดงธรรมเทศนา และการเวียนเทียน เพื่อถวายเป้นพุทธบูชา โดยกำหนดจัดกิจกรรม 2 รูป คือรอบบ่ายเวลา 15.00 น. พิธีเวียนเทียนของสถานศึกษา และรอบค่ำเวลา 19.30 น. พิธีเวียนเทียนของพุทธศาสนิกชนทั่วไป หรือเข้าร่วมกิจกรรม ณ วัดใกล้บ้าน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง