แจ้งผู้ใช้ถนน เส้นทางหน้า สพป.ชลบุรี เขต 1 เทศบาลบ้านสวน ได้ปรับปรุงถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพร้อมปรับปากบ่อพัก ซอยบ้านสวน – สุขุมวิท 12 (วิรัชศิลป์) หม่ที่ 2,3 ตำบลบ้านสวน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี จึงต้องปิดการจราจรในบริเวณดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 25 มิถุนายน 2562 เพื่อดำเนินการปรับปากบ่อพักเพื่อติดตั้งฝาบ่อใหม่**
ผู้ใช้เส้นทางสายนี้โปรดระมัดระวังและ มีการจราจรหนาแน่น ช่วงเวลา 7.00 -8.00 / 16.00 - 18.00  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง