พิมพ์
หมวด: ข่าวประกาศ / ประชาสัมพันธ์
ฮิต: 85

ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 (รายละเอียด)