ประชาสัมพันธ์ ปฏิทินการดำเนินงานการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563 ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต1 (รายละเอียด)

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์