ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนบ้านห้วยมะระ(เทวานุกูลวิทยา) เรื่อง รับสมัครคัดเลือกลูกจ้าง ตำแหน่งครูอัตราจ้างชั่วคราว สาขาวิชาเอก ปฐมวัย จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์