ประชาสัมพันธ์ และเชิญเข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเซปักตะกร้อ "อบจ.ชลบุรี คัพ 2020 ประจำปี 2563" (รายละเอียดเพิ่มเติม)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์