ประชาสัมพันธ์ การย้ายผู้บริหารสถานศึกษา สพป.ชลบุรี เขต 3 (รายละเอียด)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์