ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนชุมชนบ้านคลองพลู (วิศิษฐ์วิทยาทาน)เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกครูอัตราจ้างรายเดือนงบประมาณองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี (รายละเอียด)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์