ด้วย สกสค.จังหวัดชลบุรี แจ้งเรื่อง การจัดทำประกันโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. เนื่องจากมีผู้ใช้นามว่า "โกศล/ที่ปรึกษา รมว.ณัฎฐพล" ส่งข้อความแนะนำบริษัทประกันชีวิตให้กับสมาชิก ชพค./ชพส. ดังนั้น สำนักงานคณะกรรมการ สกสค. ได้แจ้งมาว่าผู้ใช้นามดังกล่าวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องใด ๆ กับกระทรวงศึกษาธิการหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (นายณัฎฐพล  ทีปสุวรรณ) แต่อย่างใด
   ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการ สกสค.ยังอยู่ระหว่างดำเนินการสรรหาบริษัทประกัน ให้สมาชิกได้ทำประกันเงินกู้ตามโครงการสวัสดิการเงินกู้ ช.พ.ค. จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการครูสมาชิก ชพค./ชพส.ทราบโดยทั่วกัน

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง