ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักจิตวิทยาโรงเรียนประจำสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา กลุ่มบริหารทั่วไป  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1  รายละเอียดดังนี้ >> ประกาศ    >>รายละเอียดเพิ่มเติม

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง