ประชาสัมพันธ์ ประกาศโรงเรียนวัดผาสุการาม(สุวรรณวิทยาคาร) เรื่อง  การรับสมัครครูอัตราจ้างชั่วคราว จํานวน  1  อัตรา กลุ่มวิชาเอกภาษาไทย (รายละเอียดเพิ่มเติม)

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง