ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบางเป้ง (กุหลาบราษฎร์อำนวยวิทย์) เรื่อง การรับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ 1 ตำแหน่ง (รายละเอียด)

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง