ประกาศเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2561  ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  (ลำดับที่ 77 - 95)  (รายละเอียด)

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์