ประกาศเรียกรายงานตัวเพื่อบรรจุแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา  สังกัดสำนักงานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน  ปี พ.ศ.2561  ตามประกาศของคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี  (ลำดับที่ 77 - 95)  (รายละเอียด)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง