ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิชาคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ..........

 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์