ประกาศรายชื่ผู้มีสิทธิ์สอบ การสอบแข่งขันทางวิชาการรอบสอง ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ วิชาคณิตศาสตร์ วิยาศาสตร์ ระดับประถมศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ สอบวันอาทิตย์ที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๓ ..........

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง