ด้วยสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้แจ้งปฏิทินการดำเนินการย้ายและรายละเอียดตัวชี้ดในการประเมินตามองค์ประกอบการย้ายที่ ก.ค.ศ. กำหนดรายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้  >>รายละเอียดเอกสารเพิ่มเติม

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง