ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมและแข่งขันรอบคัดเลือกการแข่งขันหุ่นยนต์ ส.ส.ห. - สพฐ. ยุวชน ประจำปี ๒๕๖๓  ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมแข่งขันได้ที่ www.tpa.or.th/robot  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๓  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  หรือฝ่ายสื่อสารองค์การและสมาชิก โทร. ๐ ๒๒๕๘ ๐๓๒๐ - ๕ ต่อ ๑๑๑๓ และ ๑๑๑๑ (ในเวลาทำการ ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.)  และติดตามข่าวสารการแข่งขันได้ทาง Facebook : TPA Robot

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง