ประชาสัมพันธ์ จังหวัดชลบุรีเชิญชวนท่านใช้ผลิตภัณฑ์ OTOP เป็นของขวัญ ของที่ระลึกช่วงเทศกาลปีใหม่ 2563 โดยสามารถเลือกซื้อสินค้าผ่านแอปพลิเคชั่น LINE โดยสแกน QR Code กระเช้าของขวัญที่ระลึกในเทศกาลปีใหม่ 2563 ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย >>รายละเอียด

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง