ประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัดบางเป้ง รับสมัครคัดเลือกบุคคลทั่วไปเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พี่เลี้ยงเด็กพิการ จำนวน 1 อัตรา (รายละเอียดดังแนบ)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง