ประชาสัมพันธ์จากโรงเรียนชุมชนวัดหนองรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นอัตราจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานพี่เลี้ยงเด็กพิการเรียนร่วมจำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียดดังแนบ)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง