ประชาสัมพันธ์ การรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน โรงเรียนบ้านหนองตะโก สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ (รายละเอียด)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง