ประชาสัมพันธ์  โรงเรียนบ้านไร่ใหหลำรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง ครูผู้สอน  สาขาวิชาภาษาไทย จำนวน ๑ อัตรา (รายละเอียด)

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง