ประชาสัมพันธ์ การอบรมเชิงปฏิบัติการ "ร้องเล่น เต้นสนุก กับ Brainy Music" โดย ดร.แพง ชินพงศ์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีและเพลงในเด็กปฐมวัย วันเสาร์ที่ 23 พฤศจิกายน 2562 เวลา 8.30 - 16.30 น. ณ ห้องประชุม 3 อาคารสติล คุณปลื้ม ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม ครูเอ 083 -112-1300 , ครูหญิง 085 - 699-2344 (รายละเอียดเพิ่มเติม) 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง