ด้วย กระทรวงการต่างประเทศได้มีหนังสือแจ้งว่า องค์กรสังคมสงเคราะห์โป เหลื่อง กั๊ก (Po Leung Kuk) ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการฮ่องกง (Hong Kong Education Bureau) มหาวิทยาลัยการศึกษาฮ่องกง (Education University of Hong Kong) และสมาคมการศึกษาด้านศิลปะฮ่องกง (Hong Kong Society for Education in Art) จะจัดการประกวดผลงานศิลปะรายการ “2019 international Year of the Periodic Table of Chemical Elements Art and Design Competition” โดยผู้ที่สนใจสามารถยื่นใบสมัครและส่งผลงานได้ระหว่างวันที่  28 ตุลาคม - 8 พฤศจิกายน 2562 ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Mr. Emily
Cheung ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. หรือเว็บ ไซต์ http:/ledupoleungkukorg.hk/match/artcompetto สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ กระทรวงศึกษาธิการ โทรศัพท์ 0 2628 5646 ต่อ 113 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง