ด้วย วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ เปิดรับสมัครเข้าศึกษาใน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562 โดยเปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 14 พฤศจิกายน 2562 และเดภาคเรียนในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562 แบ่งการรับสมัครเป็น 2 ระดับ ระดับปริญญาโทและระดับปริญญาเอก วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ขอมอบสิทธิพิเศษให้ส่วนลดค่าลงทะเบียนแก่สมาชิกและบุคลากรของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู กรมสามัญศึกษา จำกัด ร้อยละ 10 ของค่าธรรมเนียมการศึกษาตลอดหลักสูตร สามารถสมัครออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์ http://rcim.rmutr.ac.th หรือ http:www.rcim.in.th สอบถามรายละเอียดหลักสูตร 081-612-1415,087-828-8398

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง