ด้วย กรมการพัฒนาชุมชน ได้ร่วมมือกับคณะทำงานการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและประชารัฐ (E3) คณะทำงานด้านการศึกษาขั้นพื้นฐานและการพัฒนาผู้นำ (E5) และบริษัทไทยเบฟเวอเรจ จำกัด มหาชน จัดทำโครงการโอทอป จูเนียร์ "OTOP Junior" เพื่อสนับสนุนและสร้างเสริมวิชาชีพ ให้กับเยาวชนในโรงเรียน สามารถประยุกต์วิชาการมาริเริ่มการทำมาค้าขาย อันจะเป็นอาชีพที่สร้างรายได้ในอนาคต สพป.ชลบุรี เขต 1 จึงขอประชาสัมพันธ์ให้โรงเรียนในสังกัดเข้าร่วมการประกวดโครงการโอทอป จูเนียร์ "OTOP Junior" 2019 โดยขอให้ส่งใบสมัครและเอกสารจัดทำผลงาน มาที่สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชลบุรี หมายเลขโทรสาร 0 3828 4349 ต่อ 106 หรือ E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 31 ตุลาคม 2562 รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  คลิกที่นี่เพื่อดูรายละเอียด >> รายละเอียด

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง