ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูผู้สอน  ตามโครงการแกนนำจัดการเรียนรวมระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำหรับบุคคลออทิสติก โรงเรียนชุมชนวัดหนองรี                                     


  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง