โรงเรียนใดที่ตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ไว้กับ สพป.ชลบุรี เขต 1 บัดนี้ผลตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้ว ขอให้รับผลตรวจสุขภาพประจำปี 2562 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ที่หน้าห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กับ คุณพัสนีย์ อุ้ยตา หรือ คุณแสงรัตน์ โกศล

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง