ด้วยได้รับแจ้งจากกระทรวงมหาดไทย ว่านายบาญี กออิด อัสซิบซี (Mr.Beji Caid Essebsi) ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐตูนิเซีย ได้ถึงแก่อสัญกรรม เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2562 ที่กรุงตูนิส สาธารณรัฐตูนิเซีย ในการนี้ นายกรัฐมนตรีได้มีคำสั่งให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ลดธงครึ่งเสาทั่วราชอาณาจักร เป็นเวลา 3 วันทำการ ในวันอังคารที่ 30 กรกฎาคม วันพุธที่ 31 กรกฎาคม และวันพฤหัาบดีที่ 1 สิงหาคม 2562

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง