วันที่ 20 กรกฎาคม 2562 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการขั้นพื้นฐานและระบบทางไกล (โครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย ประเทศไทย) รุ่นที่ 1 – 8 ทดแทนผู้เกษียณอายุ ลาออก เปลี่ยนสายงาน และเพิ่มเติม ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 62 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1


ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง