วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศให้คำปรึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 และ ผุ้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี


ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง