สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

วันที่ 26 ตุลาคม 2563 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ได้ประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา 1 ปี (ครั้งที่ 1) นายณภัทร ก่อนกี้ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว และนายวรพัฒน์ พรรัตนกิจกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมาบคล้า อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์