สถานการณ์ โควิด-19 วันนี้(ข้อมูลจากกรมควบคุมโรค)

วันที่ 3 กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. นางดารณี กีรติปกรณ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1และว่าที่ ร.ต. เกษมศานต์ อาปะโม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 1 นำโดยนางสาวกาญจนา เปรมภิรักษา ผู้อำนวยการ สพป.สระแก้ว เขต 1 พร้อมทั้งบุคลากร จำนวน 78 คน ดูงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ITA Online และบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาศักยภาพและความเข้มแข็งในการดำเนินงานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) ระหว่าง สพป.สระแก้ว เขต 1 กับ สพป.ชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

        ประกาศการขายทอดตลาด

        การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์