วันที่ 5 สิงหาคม 2563 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามของผู้อำนวยการลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ “ลูกเสือรวมใจ เทิดไท้องค์ราชัน” ประจำปี 2563 มีวัตถุประสงค์ เพื่อแสดงความจงรักภักดีและเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ ในวันที่ 28 กรกฎาคม ของทุกปี เพื่อสร้างจิตสำนึกในการรักษาความสะอาด การจัดการปัญหาและคัดแยกขยะอย่างถูกวิธี การรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเพื่อสร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย ในพื้นที่บริเวณชายหาดบางแสนที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดชลบุรี และในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จากโรงเรียนบ้านแหลมแท่น และเทศบาลเมืองแสนสุข สนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ ผู้เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้บริหารโรงเรียน คณะกรรมการ ผู้กำกับ รองผู้กำกับลูกเสือ เนตรนารี จำนวน 6 โรงเรียน และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ ณ บริเวณศาลเจ้าพ่อแสน ชายหาดบางแสน อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

-------------------
อัลบั้มภาพพิธีการ >> https://photos.app.goo.gl/iKK4wEKFe1QWXBmm9

อัลบั้มภาพบำเพ็ญประโยชน์ >>https://photos.app.goo.gl/vX6LdmqycVNKNnQ79

อัลบัมภาพ chon1 จิตอาสา >>https://photos.app.goo.gl/rMhaUFAEqcsZ8pPV8

 

ประชาสัมพันธ์ข่าวสารอื่น ๆ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/chon1.go.th

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์