วันที่ 3 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1- 4 นำโดยนายวิทยาเกียรติ เงินดี ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 1 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และศึกษาดูงานสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่มีผลการปฏิบัติงานที่เป็นแบบอย่าง ในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 20 คน โดยมีรองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1 ผู้อำนวยการกลุ่มและบุคลากรในสังกัด ร่วมให้การต้อนรับและเสนอข้อมูลในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะศึกษาดูงานในครั้งนี้ ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1


ข่าวประชาสัมพันธ์ อื่นๆ เพิ่มเติม >> https://www.facebook.com/chon1.go.th

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์