วันที่ 22 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 4/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 3 อาคาร 1 วันที่ 22 กรกฎาคม 2563ติดตามภาพข่าวอื่นๆ เพิ่มเติมที่ >> https://www.facebook.com/chon1.go.th

 

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์