วันที่ 2 กรกฎาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ตรวจเยี่ยมโรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี ในวันเปิดเรียน ปีการศึกษา 2563 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) พร้อมให้กำลังใจแก่ผู้บริหารโรงเรียน ครู นักเรียน โดยโรงเรียนในสังกัด สพป.ชลบุรี เขต 1 ได้ปฏิบัติตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ COVID-19 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์