วันที่ 23 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย รองผู้อำนวยการ ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ครั้งที่ 6/2563 โดยแบ่งออกเป็น 2 ช่วงเวลา คือ เวลา 09.00 – 12.00 น. และ 13.30 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สพป.ชลบุรี เขต 1

ข่าวประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม https://www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง