วันที่ 4 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ศึกษานิเทศก์ และผู้อำนวยการกลุ่มในสังกัด ได้ออกตรวจเยี่ยมสนามสอบการประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562 เพื่อติดตามการดำเนินงานและให้กำลังใจคณะกรรมการและนักเรียนในสังกัด จำนวน 82 โรงเรียน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดได้ดำเนินการตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ และในเวลา 13.00 น. คณะกรรมการได้ดำเนินการตรวจข้อสอบตามมาตรฐานและเป็นไปตามระเบียบของสำนักทดสอบทางการศึกษา ณ ป้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง