วันที่ 2 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเสวนาในโครงการจัดนิทรรศการการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการเขตจังหวัดชลบุรี สำหรับสร้างแรงจูงใจในการเรียนอาชีวศึกษาของนักเรียนระดับมัธยมศึกษา ณ โรงแรมบางแสน เฮอริเทจ จังหวัดชลบุรี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแรงจูใจในการทำงานในสถานประกอบการและเรียนสายอาช่ศึกษาของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น และเพื่อประกวดโครงการ Mojobot, basic IoT, AI and Computation Science และ Python ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น อีกทั้งเพื่อให้ครูได้แนวทางการบูรณาการจัดเรียนรู้ร่วมกับการทำงานในสถานประกอบการในเขตจังหวัดชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง