วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.00 น.สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 จัดประชุมเตรียมความพร้อม "การประเมินคุณภาพผู้เรียน (NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2562"       ณ ห้องประชุมชุดาพันธ์ โรงเรียนอนุบาลบ้าบึง (อำนาจคุณูปถัมภ์) อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในพิธี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง