วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (READING TEST : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ ห้องประชุมบัวชมพู โรงเรียนอนุบาลชลบุรี และ เวลา 13.30 นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมเตรียมความพร้อม การประเมินความสามารถด้านการอ่าน (READING TEST : RT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ณ โรงเรียนอนุบาลบ้านบึง (อำนาจอุปถัมภ์)

.ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง