วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี ร่วมเป็นเกียรติการประชุมขับเคลื่อนคุณภาพโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัดสู่ Digital 2563 ซึ่งจัดขึ้นโดยสมาคมผู้บริหารและครูโรงเรียนอนุบาลประจำจังหวัด (ประเทศไทย) มีผู้อำนวยการโรงเรียน รองผู้อำนวยการโรงเรียนและหัวหน้าผ่ายวิชาการ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมอาคารอนุบาลสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี โดยมี ดร.อำนาจ วิชยานุวัติ เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธีและบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ การดำเนินการตามแนวนโยบายของ ศธ. และ สพฐ.

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2563

 การประกาศเผยแพร่

ข้อมูลเพิ่มเติม : >> กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์