วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมสึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สหวิทยาเขต เมืองชลบุรี 3) การจัดการเรียนรู้เพื่อการทดสอบโครงการประเมินคุณภาพผู้เรียน NT และการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ณ ห้องสมุดศรีเจริญ โรงเรียนอนุบาลวัดอู่ตะเภา

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง