วันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต ๑ ออกนิเทศติดตาม และประเมินผล การปฎิบัติงาน เตรียมความพร้อมการเปิดภาคเรียนของโรงเรียนในสังกัด ประจำภาคเรียนที่ ๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านป่าแดง (ไชยอุปถัมภ์),โรงเรียนวัดเขาไผ่(เชี่ยววิทยาคุณ),โรงเรียนอนุบาลชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง