วันที่ 25 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “ทักษะการบริหารสถานศึกษาในยุค Disruption ความจำเป็นที่ต้องเปลี่ยนแปลง” โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมกับ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 กลุ่มเป้าหมายคือผู้บริหารโรงเรียน จำนวน 58 โรงเรียน ณ ห้องประชุม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง