วันที่ 2 กันยายน 2562 ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษาในระยะเวลา 1 ปี (Coaching) ครั้งที่ 2 /2562 ของคณะกรรมการที่ปรึกษา ฯ ณ ห้องประชุมอาคารสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี (EP)

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง