วันที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นกำลังใจให้กับโรงเรียนบ้านหนองชาก และร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการและเลขานุการคุณอนุกรรมการ ศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีการสหกรณ์ที่ ๑๕ จังหวัดเพชรบุรี ในการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนจัดการเรียนรู้การสหกรณ์รางวัลพระราชทาน ประจำปี 2562 โดยกำหนดขั้นตอนการประเมินและคัดเลือกโรงเรียนในระดับภาคครั้งที่ ๑ เพื่อพิจารณากลั่นกรองเอกสาร และครั้งที่ 2 เพื่อพิจารณานำเสนอผลการจัดกิจกรรมจัดการเรียนรู้สหกรณ์ ณ โรงเรียนบ้านหนองชาก อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง