วันที่ 27 ธันวาคม 2562 เวลา 08.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี 1 เป็นประธานเปิดงาน กีฬาสี "ดอกนกยูงเกมส์" ครั้งที่ 10 ประจำปีการศึกษา 2562 โรงเรียนอนุบาลชลบุรี   ณ   สนามกีฬาเทศบาลเมืองชลบุรี

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

            วันที่ 7 ธันวาคม 2562 นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์และบุคลากรกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนครั้งที่ 69 ปีการศึกษา 2562 ระดับชาติ (ภาคกลางและภาคตะวันออก) จังหวัดสมุทรปราการ โดย นายอนุชา บูรพชัยศรี เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี สมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 2 ธันวาคม 2562 เวลา 13.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ปฐมนิเทศข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย จำนวน 53 คน 9 วิชาเอก ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

          วันที่ 4 ธันวาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ในนามประธานคณะกรรมการบริหารกลุ่มพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานประจำเขตตรวจราชการที่ 8 ได้ดำเนินการประชุมจัดทำบันทึกข้อตกลงการปฏิบัติหน้าที่ (MOU) ระหว่างเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กับผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและตำแหน่งศึกษานิเทศก์ ผ่านระบบ Conference ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
1.ประธาน Cluster 8
2. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาต้นสังกัด (ฉะเชิงเทรา ชลบุรี ระยอง) จำนวน 8 คน
3.ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา จำนวน 4 คน 4.ผู้เข้ารับการพัฒนาก่อนแต่งต้ง ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ จำนวน ๓๓ คน
รวมทั้งสิ้น 46 คน โดยมีนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเปิดการประชุมผ่านทางไกล conference และมอบนโยบายขับเคลื่อนการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมอาคาร 1 ชั้น 3 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

           วันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14.00 น. ดร.นิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมโรงเรียนขนาดเล็กตามมติคณะรัฐมนตรี ณ ห้องประชุมจันทนี  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1

ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง