วันที่ 11 กรกฎาคม 2562 เวลา 08.30 น. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคต สมเด็จพระนารายณ์มหาราช เพื่อเป็นการรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อพสกนิกรชาวไทย โดยมีนายธรรมศักดิ์ รัตนธัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นประธานในพิธี ณ ศาลาเฉลิมพระเกียรติ อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี
ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

          วันที่ 10 กรกฎาคม 2562 เวลา 16.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาอาชีวะเกมส์ ระดับภาค ครั้งที่ 14 “สามมุขเกมส์” ประจำปีการศึกษา 2562 ณ สนามกีฬามหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติ (สถาบันการพลศึกษาวิทยาเขตชลบุรี) อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

     วันที่ 4 กรกฎาคม 2562 เวลา 13.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาหรือพี่เลี้ยงเพื่อนิเทศให้คำปรึกษา ผู้ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ปี พ.ศ. 2561 และ ผุ้อำนวยการสถานศึกษาใหม่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 ณ ห้องประชุมจันทนี


ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

 

     วันที่ 6 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1 เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะครูผู้ช่วยสู่ครูมืออาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2562 เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครู ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด เพื่อเตรียมความพร้อมและเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ ทักษะ เจตคติ และบุคลิกลักษณะของครูผู้ช่วย ด้านการปฏิบัติงานในวิชาชีพครู ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นครูที่ดี โดยมีครูผู้ช่วย จำนวน 129 คน โดยกำหนดการอบรม ระว่างวันที่ 6-7 กรกฎาคม 2562 ณ อาคารอนุบาลสิรินธร โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

     วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น. นายเต็ม เสืออ่วม ผู้อำนวยการสำนักงานลูกเสือเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ชลบุรี 1 เป็นประธานในพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือจังหวัดชลบุรี เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ประจำปี 2562 เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และแสดงความจงรักภักดีแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวิชรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ โดยมีลูกเสือ เนรตรนารี ทุกสังกัดในจังหวัดชลบุรี จำนวน 1,219 คน และบุคลากรทางลูกเสือ จำนวน 82 คน ณ สนามกีฬาโรงเรียนชลราษฎรอำรุง อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรีติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง