ชื่อ  นายเต็ม  เสืออ่วม
 ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  21 สิงหาคม 2505
 ที่อยู่ปัจจุบัน  17/3 ม.11 ต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม จ.ชลบุรี 20140
 อีเมล์  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์  038-285366

 

 ชื่อ  นางสาวนิอร  ศรีสุนทร
 ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการ สพป.ชลบุรี เขต 1
 สังกัด  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 เกิดวันที่  27 เมษายน 2506
 ที่อยู่ปัจจุบัน  152/1 ม.5 ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
 อีเมล์   This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 โทรศัพท์   038-285366

 

  รายงานการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง