วันที่ 8 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. นางสาวนิอร ศรีสุนทร รองผู้อำนวยการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชลบุรี เขต 1เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบทางไกล หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีและสะเต็มศึกษา สำหรับผู้บริหารสถานศึกษาและครูปฐมวัย ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 8-9 มิถุนายน 2562 ณ โรงเรียนอนุบาลชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี โดยมีผู้บริหารสถานศึกษา และครูผู้สอนระดับปฐมวัย จำนวน 19 โรงเรียน โรงเรียนรัฐบาล 14 โรงเรียนและเอกชน จำนวน 5 โรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 160 คน
ติดตามข่าวสารอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ : www.facebook.com/chon1.go.th

  รายงานทางการเงินและประกาศจัดซื้อจัดจ้าง